top of page

WE ARE HIRING

SALES & BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Jagtech AS

Jagtech AS er et norsketablert selskap med solid eierstruktur som ble grunnlagt i desember 2018, og som samme måned gjennomførte emisjon med investeringsfondet ProVenture Seed II AS. Vi utvikler, designer og leverer produkter for behandling av borevæske / MUD til olje- og gassindustrien, både til sluttkunde eller som prosjekt sammen med våre nasjonale og internasjonale partnere. Jagtech AS har store vekstambisjoner for de kommende årene, og har egenutviklede patenterte produkter som er installert globalt.

 

Våre kunder er innen oljeservice-segmentet og vår unike hovedteknologi er innenfor rengjøring og optimalisering av borevæske/MUD. Dette gjøres ved hjelp av vår patenterte MAPS (Magnetic Active Particle Separator). Målet til selskapet er å videreutvikle vår teknologi for borerigger og installasjoner både onshore og offshore. Jagtech AS er nå i ferd med å utvikle neste generasjons MAPS med en fullt integrert og automatisert prosess. Vi er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert samt JQS og EPIM godkjent. Du kan lese mer om oss her: www.jagtech.no.

Som en del av vår vekststrategi ser vi nå etter en leder for salg og forretningsutvikling med arbeidssted i Stavanger. Vi søker deg som kan utvikle og iverksette kommersielle og tekniske strategier for å akselerere selskapets vekst. Med vår teknologi og kompetanse vil du kunne tilby tilpassede løsninger som imøtekommer tekniske, operasjonelle og kommersielle behov og spesifikasjoner for våre kunder. Du vil du ha ansvar for å holde bedriften oppdatert om markedssituasjonen, konkurrenter og aktører i markedet. En sentral oppgave er samarbeid med spesialister, prosjektgrupper og aktuelle partnere for å bygge opp og videreutvikle nøkkelkunder innen olje- og gassindustrien over hele verden.

Det må påberegnes noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands, samt til offshore installasjoner. Du må derfor tilfredsstille kravene til offshoresertifikat.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Planlegge, lede og koordinere aktiviteter innen salg og markedsutvikling.

 • Samarbeide med tekniske spesialister, prosjektgrupper og partnere.

 • Bygge og opprettholde partnerskap med nye og eksisterende nøkkelkunder i olje- og gassindustrien globalt.

 • Identifisere og kartlegge markedsmuligheter i tett samarbeid med ditt team og med ditt nettverk.

 • Utarbeide plan for salgsaktiviteter og sikre gjennomføring av disse.

 • Lede, støtte og følge opp prosjekter og leveranser i tett samarbeid med kunder og partnere.

 • Aktivt etablere og videreutvikle solide og langsiktige kundeforhold.

 • Delta i tilbuds- og anbudsarbeid samt kontraktsforhandlinger.

 • Videreutvikling og vedlikehold av prosessverktøy (CRM, salgspipeline, backlog m.m).

 • Delta i Jagtech AS' samlede salgsinnsats globalt, og være en del av aktiviteter på tvers av forretningsenheter.

Vi tilbyr:

 • Jagtech AS kan tilby konkurransedyktige betingelser i en stilling med stor grad av selvstendighet og fleksibilitet. Her vil du få mulighet til å være med på utviklingen av et spennende teknologiselskap i vekst. Du vil ha en sentral rolle i ledergruppen, og være del av vårt sterke og erfarne fagmiljø innen boring- og brønnteknologi.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant teknisk og/eller merkantil utdanning. Eksempelvis innen petroleum, boring og brønn, maskin, kjemi og salgsledelse.

 • Dokumentert erfaring og kompetanse kan kompensere for manglende utdannelse.

 • Ønskelig med dokumentert salgsresultat, fortrinnsvis fra olje- og gassindustrien.

 • Evne til å jobbe selvstendig med høy grad av struktur.

 • Gode norske og engelske kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

 • Relevant erfaring og bredt nettverk innen olje og gassindustrien.

 • God kunnskap innen strategi- og markedsarbeid.

 • Gode samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter.

 • God organisasjonsforståelse og evne til å overføre strategier til praktisk handling.

 • Analytisk og med gode egenskaper til å planlegge og sikre fremdrift i prosesser.

bottom of page